Hoe zijn we begonnen?

De oorsprong van dit project werd gevormd door een scala aan dergelijke vragen van basisschoolleerkrachten. Ze hebben vragen over hoe ze in hun onderwijs het beste met meertaligheid kunnen omgaan. De provincie Fryslân is officieel tweetalig en in deze provincie weten leerkrachten daarom dat niet alleen de waardering voor, maar ook het gebruik van de moedertaal in de school (het Fries) voor de taalontwikkeling en schoolprestaties van Friestalige kinderen van groot belang is. Door recente vormen van migratie, komen er nu echter steeds meer leerlingen naar Fryslân, die andere thuistalen spreken. Veel leerkrachten hebben daardoor in de klas niet alleen te maken met leerlingen met Nederlands en Fries als thuistalen, maar ook met leerlingen met Pools, Arabisch of Tigrinya als moedertalen en met veel andere talen van vluchtelingenkinderen, die net in Nederland zijn. De leerkrachten erkennen en weten dus wel dat een goede ondersteuning van de taalontwikkeling van alle leerlingen cruciaal is voor hoge schoolprestaties en dat de waardering en het gebruik van thuistalen daarbij een grote rol zou moeten spelen; maar omdat ze veel van die talen zelf niet spreken, weten ze niet hoe dit in de praktijk te brengen. Dit dilemma legden ze aan de docenten en onderzoekers van de NHL Stenden Hogeschool voor. En hiermee gaan wij tussen 2017 en 2021 aan slag met het 3M-project.

Wat willen wij bereiken?